Publikationer

Frame ger ut tre slags publikationer.

  • Framed Conversations är en publikationsserie som genom forskning och teoretiska inlägg belyser företeelser och praxis inom nutidskonsten.
  • Frame publicerar kataloger och monografier i samband den finländska utställningen i konstbiennalen i Venedig.
  • Frame ger också ut forskning och rapporter gällande den finländska nutidskonstens sektor.

Publikationer kan beställas från Frame: info@frame-finland.fi. Publikationerna skickas ut då betalningen har tagits emot. Leveranskostnader läggs till på fakturan.

 


 

Altern Ecologies. Emergent Perspectives on the Ecological Threshold at the 55th Venice Biennale (2016).

Altern Ecologies är den första publikationen i serien Framed Conversations. Publikationen belyser ekologiska frågor anknutna till utställningar i biennalen i Venedig år 2103. Redigerad av Taru Elfving och Terike Haapoja.

Läs publikationen

 

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin– selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälisyydestä (2015)

En rapport om den finländska nutidskonstens ekosystem i anknytning till den internationella scenen. Rapporten beställdes i anknytning till Frames roll som informationscentral för nutidskonsten i Finland. Rapporten utfördes av Cupore (Sari Karttunen & Jutta Virolainen).

Läs publikationen

 

The Aalto Natives – A Transcendental Manual by Nathaniel Mellors and Erkka Nissinen

En utställningskatalog utgiven i samband med Finlands nationella utställning i konstbiennalen i Venedig år 2017. Redigerad av Xander Karskens.

 

IC-98: Hours, Years, Aeons. Moving Images and Other Projects.

En monografi som spänner över konstnärsduon IC-98s konstnärliga arbete och gavs ut i samband med Finlands nationella utställning i konstbiennalen i Venedig år 2015. Redigerad av Patrick Söderlund & Taru Elfving.

Läs publikationen

 

Falling Trees

En utställningskatalog utgiven i samband med Finlands nationella utställning i konstbiennalen i Venedig år 2013. Redigerad av Gruppo 111 (Mika Elo, Marko Karo & Harri Laakso).

Läs publikationen

 


Bild: IC-98: Hours, Years, Aeons. Moving Images and Other Projects 1998–2015 publicerades år 2015 i samband med  Finlands utställning i konstbiennalen i Venedig.