Frames filial

I mars 2017 startade vi ett fyra årigt projekt, i vilket vi grundar filialer för ett par dagar runt om i Finland. Under de kommande åren träffar vi så omfattande som möjligt aktörer inom nutidskonstfältet i hela landet. År 2017 ordnades Frames filial i Tammerfors, Kuopio och Rovaniemi.

År 2018 träffade vi aktörer på nutidskonstfältet i Åbo, Åland, Joensuu och Uleåborg.