Bidragsstatistik

Statistiken omfattar information berörande bidragets användningssyfte, händelsestad och -land, det beviljade beloppet, samt till hur många konstnärer bidraget riktats till. Ifall projektet som stötts med bidrag skett i flera länder, har länderna listats på egna rader. Statistiken innefattar även information om den sökandes kön, hemkommun och hemland (om i Finland).

Administratör: Frame Contemporary Art Finland (info@frame-finland.fi)

Statistiken för år 2012 har gjorts på basen av redovisningarna. Statistiken för åren 2013–2017 är gjord utifrån ansökningarna.

2012 Frame bidragsstatistik

2013 Frame bidragsstatistik

2014 Frame bidragsstatistik

2015 Frame bidragsstatistik

2016 Frame bidragsstatistik

2017 Frame bidragsstatistik

Frame-stiftelsen bidragsstatistik, gjord av Frame Contemporary Art Finland, är licensierat med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell- användarrättighet.

 


Bild: Heljä Franssila