Frame delar årligen ut undervisnings- och kulturministeriets understöd för främjande av internationella projekt inom den finländska samtidskonsten. På dessa sidor finns information om våra bidrag och anvisningar om hur du ansöker om ett bidrag och använder det bidrag som du tilldelats.