Frame delar årligen ut undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd för främjande av internationella projekt inom den finländska nutidskonsten. Med våra bidrag stöder vi finländska konstnärers utställningar utomlands, publikationer ämnade för internationell distribuering, galleriors deltagande på konstmässor och nutidskonstexperters utlandsresor. På dessa sidor finns information om våra bidrag och anvisningar om hur du ansöker om ett bidrag och använder det bidrag som du tilldelats.