Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Tiedotuskeskukset

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alaa yhdistävä toimija, joka tuottaa, välittää ja kokoaa tietoa arkkitehtuurista. Tiedotuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Tiedotuskeskus on yksi kahdeksasta opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta taiteen alan tiedotuskeskuksesta.

Vieraile sivustolla

FILI – Finnish Literature Exchange Tiedotuskeskukset

FILI on vuonna 1977 perustettu kirjallisuuden vientikeskus. FILI edistää kirjallisuusvientiä toimimalla ammattilaiskontaktien välittäjänä ja tuo yhteen Suomen kirjallisuuden kääntäjät FILI on osa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa, ja rahoituksesta n. 80 % on julkista tukea.

Vieraile sivustolla

Finnish Art Agency Tiedotuskeskukset

Finnish Art Agency tarjoaa asiantuntijapalveluita taiteilijoille, yrityksille, taideorganisaatioille sekä yksityisille yrittäjille.

Vieraile sivustolla

Music Finland Tiedotuskeskukset

Music Finland toimii musiikkialan ammattilaisten partnerina kansainvälistymisessä ja edistää suomalaisen musiikin toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Tavoitteena on tukea musiikin viennin ja vientiyritysten kasvua, kasvattaa suomalaisen musiikin tunnettuutta sekä tuottaa ja koota tietoa toimialasta.

Vieraile sivustolla

Sirkuksen tiedotuskeskus Tiedotuskeskukset

Sirkuksen Tiedotuskeskus on suomalaisen sirkusalan kehitysorganisaatio, jonka tehtävänä on muun muassa koota ja levittää sirkustietoutta, luoda ja ylläpitää kansainvälisiä sirkusalan suhteita, tukea sirkuksen vientiä sekä toimia välittäjätahona sirkusalan ja julkisen päätöksenteon välillä tavoitteenaan sirkustaiteen aseman parantaminen Suomessa ja kansainvälisellä toimintakentällä. Sirkuksen tiedotuskeskus on perustettu vuonna 2006. Se saa toiminnalleen tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vieraile sivustolla

Suomen elokuvasäätiö Tiedotuskeskukset

Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on tukea ja edistää suomalaista elokuva-alaa. Elokuvasäätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon sekä niiden esittämiseen ja levittämiseen erilaisissa jakelukanavissa. Säätiö vastaa keskeisesti myös suomalaisen elokuvan kulttuuriviennistä ja jakaa elokuvien kansainvälisen toiminnan tukea. Säätiö saa varansa Veikkauksen voittovaroista elokuvataiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta.

Vieraile sivustolla

Tanssin Tiedotuskeskus Tiedotuskeskukset

Tanssin Tiedotuskeskus edistää tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä tekee suomalaista tanssitaidetta tunnetuksi ulkomailla. Tiedotuskeskus pyrkii parantamaan tanssin asemaa myös tukemalla tanssikulttuurin kehitystä. Tiedotuskeskuksen perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vieraile sivustolla

Teatterin tiedotuskeskus TINFO Tiedotuskeskukset

Teatterin tiedotuskeskus ry, Teaterinfo Finland, Theatre Info Finland (TINFO) palvelee alan ammattilaisia Suomessa ja muualla maailmassa. TINFO on välittäjä ja mahdollistaja. Se tukee toiminnallaan taiteilijoidemme verkottumista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä edistää esittävien taiteiden yhteistuotantoja ja kumppanuuksia.

Vieraile sivustolla