Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Taidekorkeakoulut

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu perustettiin vuonna 1871 nimellä Veistokoulu. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Aalto ARTS; ruots. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, engl. Aalto University School of Arts, Design and Architecture) on yksi kuudesta Aalto-yliopiston korkeakouluista. Se antaa opetusta arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän, taidekasvatuksen ja taiteen aloilla. Alallaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on Pohjoismaiden suurin.

Aalto-yliopiston kampukset sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Porissa.

Vieraile sivustolla

Aalto-yliopisto VICCA Taidekorkeakoulut

Aalto yliopiston Visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen pääaineopinnot. VICCA (Visual Culture and Conremporary Art) on kaksivuotinen visuaaliseen kulttuuriin ja nykytaiteeseen keskittyvä maisteriohjelma. CUMMA (Curating, Managing and Mediating Art) on kaksivuotinen maisteriohjelma, joka keskittyy erilaisiin nykytaiteen ilmiöihin sekä taiteen kuratointiin. NoVA (Nordic Visual Studies and Art Education) on kaksivuotinen maisteriohjelma joka toimii yhteistyössä Pohjoismaiden taidekorkeakoulujen kanssa ja antaa pedagogiset  valmiudet toimia kansainvälisissä opetustilanteissa ja ympäristöissä.

Vieraile sivustolla

Lahden Muotoiluinstituutti Taidekorkeakoulut

Lahden Muotoiluinstituutti on viestinnän ja muotoilun koulutusyksikkö, joka on osa Lahden ammattikorkeakoulua.

Vieraile sivustolla

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taidekorkeakoulut

Vuonna 1979 Rovaniemelle perustettu Lapin yliopisto on monialainen ja kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto. Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmat ovat: audiovisuaalinen mediakulttuuri, graafinen suunnittelu, kuvataidekasvatus, tekstiili- ja vaatetusala, teollinen muotoilu. Toimintansa kautta Lapin yliopisto edesauttaa kestävää kehitystä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti.

Vieraile sivustolla

Saimaan ammattikorkeakoulu Taidekorkeakoulut

Saimaan ammattikorkeakoulu on kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa kansainvälistä ja käytännönläheistä koulutusta viidellä eri alalla: tekniikassa, sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kuvataiteessa. Kuvataiteen koulutuksessa voi opiskella taidegrafiikkaa, maalausta, valokuvataidetta, kuvanveistoa tai korutaidetta.

Vieraile sivustolla

Satakunnan ammattikorkeakoulu Taidekorkeakoulut

Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteenkoulutus sijaitsee Kankaanpäässä. Ammatillisen kuvataiteilijoita kouluttavan oppilaitoksen suuntautumisvaihtoehtoja ovat kuvanveisto, maalaus, taidegrafiikka sekä esitystaide.

Vieraile sivustolla

Snellman-korkeakoulu Taidekorkeakoulut

Snellman-korkeakoulussa saa kelpoisuuden luokanopettajan sekä taito- ja taideaineiden opettajan ammatteihin Suomen steinerkouluissa kuin myös varhaiskasvattajan ammattiin steinerpäiväkodeissa.

Vieraile sivustolla

Taideyliopisto Taidekorkeakoulut

Taideyliopistoon kuuluu kolme akatemiaa: Taideyliopiston Kuvataideakatemia (vuoteen 2013 Kuvataideakatemia), Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (vuoteen 2013 Sibelius-Akatemia) ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (vuoteen 2013 Teatterikorkeakoulu), jotka vastaavat entisiä itsenäisiä yliopistoja.

Vieraile sivustolla

Taideyliopiston Kuvataideakatemia Taidekorkeakoulut

Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen akatemia ja ainoa laatuaan Suomessa. Se tarjoaa korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maalaustaiteessa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa, taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa, ja on uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848.

Vieraile sivustolla

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Taidekorkeakoulut

Sibelius-Akatemia antaa musiikin alan ylintä opetusta Suomessa. Oppilaitos kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin.

Vieraile sivustolla

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Taidekorkeakoulut

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö. Koulutusvaihtoehdot ovat valo- tai äänisuunnittelu, tanssi, koreografi, teatteri- tai tanssialan pedagogi, näyttelijä, ohjaaja, dramaturgi tai esitystaitelija sekä ruotsinkielinen näyttelijätaiteenkoulutus.

Vieraile sivustolla

Turun Taideakatemia Taidekorkeakoulut

Turun Taideakatemia tarjoaa kulttuurialan korkeakoulutusta neljässä eri koulutuksessa:
Esittävän taiteen koulutus, Kuvataiteen koulutus, Media-alan koulutus, Musiikin koulutus.

Vieraile sivustolla