Alfred Kordelinin säätiö Rahoitus

Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta. Vuonna 1918 perustettu Alfred Kordelinin Edistys- ja Sivistysrahasto on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä säätiöistä. Ensimmäiset stipendit rahasto jakoi 1920.

Vieraile sivustolla

Anita Snellmanin säätiö Rahoitus

Taidemaalari Anita Snellman perusti 1979 nimeään kantavan säätiön. Säätiön tarkoitus on säilyttää ja pitää julkisesti nähtävillä säätiölle luovutettuja tai säätiölle muuten hankittavia taideteoksia sekä edistää taiteen tuntemusta, taideharrastusta, taideopetusta ja kiinnostusta taiteelliseen luomistyöhön.

Vieraile sivustolla

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Rahoitus

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria. Varat ovat pääasiassa peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään muun muassa dvd-levyistä ja digitaalisista videotallentimista.

Vieraile sivustolla

Frame Contemporary Art Finland Rahoitus

Frame edistää suomalaisen taiteen kansainvälistymistä. Säätiö jakaa apurahoja taiteilijoille ja taidealan ammattilaisille kansainvälistä näyttelytoimintaa, asiantuntijavierailuja ja painotuotteiden valmistamista varten. Frame järjestää taidealan toimijoille kansainvälisiä vierailuja ja tapaamisia sekä seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja residenssejä. Säätiö kehittää hankkeita, jotka lisäävät suomalaisten taiteilijoiden näkyvyyttä maailmalla. Tällaisia hankkeita ovat suomalaisten taiteilijoiden ja taiteen ammattilaisten osallistuminen taiteen suurtapahtumiin, messuille ja museonäyttelyihin.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto Rahoitus

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.

Vieraile sivustolla

Jane ja Aatos Erkon säätiö Rahoitus

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja.

Vieraile sivustolla

Jenny ja Antti Wihurin rahasto Rahoitus

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on laaja-alainen, yleishyödyllinen suomalainen kulttuurisäätiö, joka varsinaisena toimintanaan vuosittain myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan harjoittajille ylläpitää sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen keskittynyttä Wihurin tutkimuslaitosta sekä kartuttaa Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaa  sekä ylläpitää kuvataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia.

Vieraile sivustolla

Kansan Sivistysrahasto Rahoitus

Kansan Sivistysrahaston toiminnan tarkoituksena on tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua ja valistustoimintaa.

Vieraile sivustolla

Niilo Helanderin säätiö Rahoitus

Niilo Helanderin säätiö myöntää avustuksia tieteelliseen, taiteelliseen ja kulttuuriseen työhön, sekä luonnollisille hakijoille että työryhmille.

Vieraile sivustolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.  Valtionavustusten myöntäminen on harkinnanvaraista. Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee toimialaansa liittyviä tekoja ja tekijöitä erilaisin palkinnoin. Palkintopäätöksiä valmistellaan esim. eri toimikunnissa ja neuvottelukunnissa, joille voi tehdä ehdotuksia palkinnon saajista.

Vieraile sivustolla

Oskar Öflunds Stiftelse Rahoitus

Oskar Öflunds säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Vieraile sivustolla

Pohjoismainen kulttuurirahasto Rahoitus

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Pohjoismaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Pohjoismaiden taiteen ja kulttuurin myönteistä kehitystä tukemalla Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin välistä kulttuuriyhteistyötä. Tämä tapahtuu kehittämällä osaamista, edistämällä verkostoitumista sekä myöntämällä taloudellista tukea.

Vieraile sivustolla

Sarjakuvantekijät ry. Rahoitus

Sarjakuvantekijät ry:n Pätkä-apurahoja myönnetään työskentelyyn ja erilaisten sarjakuvahankkeiden toteuttamiseen.

Vieraile sivustolla

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto Rahoitus

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.

Vieraile sivustolla

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Rahoitus

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisätä näiden maiden keskinäistä tuntemusta. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1960 Suomen ja Ruotsin hallitusten päätöksellä.

Vieraile sivustolla

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto Rahoitus

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.

Vieraile sivustolla

Suomen Kulttuurirahasto Rahoitus

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.

Vieraile sivustolla

Svenska kulturfonden Rahoitus

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja nykyään se toimii katto-organisaationa noin 480 rahastolle, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten tekemiin lahjoituksiin. Svenska kulturfondenin omistaa ja sitä hallinnoi Svenska litteratursällskapet. Rahaston tuoton jakavat Kulturfondenin luottamuselimet, jotka nimeää Ruotsalainen kansanpuolue.

Vieraile sivustolla

Tiina ja Antti Herlinin säätiö Rahoitus

Tiina ja Antti Herlinin säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Vieraile sivustolla