FinnAgora Kulttuuri-instituutit

FinnAgora on Suomen Instituutti Budapestissa. Instituutti toimii samoissa tiloissa Suomen Unkarin-suurlähetystön kanssa. FinnAgoran tehtävänä on edistää Suomen, suomalaisen kulttuurin, tieteellisen tutkimuksen sekä elinkeinoelämän tunnettavuutta ja näkyvyyttä Unkarissa ja sen lähialueilla. Toiminnassaan FinnAgora keskittyy erityisesti nykytaiteisiin sekä tieteen ja taiteen nouseviin kykyihin.

Vieraile sivustolla

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Kulttuuri-instituutit

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla.  Hanasaari on itsenäinen toimija, jonka hallinnollinen päämies on Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Vieraile sivustolla

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti toimii tiedonvälittäjänä ja yhteyksien luojana. Toiminta on laajaa, ja ohjelma koostuu mm. näyttelyistä, konserteista, kirjailijavierailuista, seminaareista ja luennoista. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä norjalaisten ja suomalaisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa eri puolella Norjaa. Kulttuuri-instituutti sijaitsee Oslossa, mutta sen toiminta-alueeseen kuuluu koko Norja.

Vieraile sivustolla

Suomen Ateenan-instituutti Kulttuuri-instituutit

Vuonna 1984 perustettu Suomen Ateenan-instituutti on toiseksi vanhin Suomen ulkomailla toimivista instituuteista. Se on tiedeinstituutti, jonka päätehtävänä on harjoittaa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, kielen ja kulttuurin tutkimusta aina antiikin ajasta nykypäivään asti.

Vieraile sivustolla

Suomen Benelux-instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Benelux-instituutti on Brysselissä sijaitseva kulttuuri-instituutti. Vuonna 1993 perustetun instituutin toimialueita ovat Alankomaat, Belgia sekä Luxemburg. Benelux-instituutti on yksi seitsemästätoista suomalaisesta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Benelux-instituutti on itsenäinen, yleishyödyllinen organisaatio, jota rahoittavat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä lukuisat julkiset ja yksityiset rahastot. Instituuttia ylläpitää Suomen Benelux-instituutin säätiö.

Vieraile sivustolla

Suomen Japanin Instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Japanin Instituutti on tiedeinstituutti, joka vaikuttaa aktiivisesti myös kulttuurikentällä. Instituutin tavoitteena on mahdollistaaa vuorovaikutusta ja kehittää yhteistyötä maidenvälillä toimimalla aktiivisesti tieteen, koulutuksen, tekniikan, talouden ja kulttuurin aloilla. Instituutti avustaa yhteistyökumppaneiden etsimisessä, näyttelyiden, tapahtumien ja seminaarien järjestämisessä sekä tukee suomalaisten ja japanilaisten koulujen, yliopistojen ja tutkijoiden yhteistyötä.

Vieraile sivustolla

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) Kulttuuri-instituutit

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy Lähi-idän kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimukseen. Instituutti tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä Suomen ja Lähi-idän maiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Vieraile sivustolla

Suomen Lontoon instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Lontoon instituutti on Lontoossa sijaitseva yksityinen, voittoa tavoittelematon säätiö. Instituutin tehtävä on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Lisäksi rohkaista poikkitieteellistä ja rajoja rikkovaa yhteistyötä luomalla uusia verkostoja ja kumppanuuksia.

Vieraile sivustolla

Suomen Madridin-instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Madridin-instituutti on yksi kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää yksityinen Iberialais-amerikkalainen säätiö sr. Rahoituksensa instituutti saa suurimmaksi osaksi Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vieraile sivustolla

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti toimii nykytaiteen, designin ja arkkitehtuurin kentillä luoden vuoropuhelua suomalaisten ja amerikkalaisten toimijoiden ja yleisöjen välille. Kulttuuri-instituutin toiminta tähtää ihmisten ja ideoiden liikkeelle laittamiseen, kansainvälisen dialogin edistämiseen sekä eri visuaalisten taidemuotojen välisen vuorovaikutuksen luomiseen.

Vieraile sivustolla

Suomen Pietarin instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Pietarin instituutti on suomalaisen ja venäläisen kulttuurin sekä tieteellisen yhteistyön kohtauspaikka Venäjän Pohjoisessa pääkaupungissa, Pietarissa. Instituutti järjestää näyttelyitä, konsertteja, seminaareja ja muita tapahtumia, tukee suomen kielen opettajien täydennyskoulutusta sekä järjestää seminaareja suomalaisen kirjallisuuden venäjäntäjille.

Vieraile sivustolla

Suomen Ranskan instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Ranskan instituutti on monialainen kulttuuritoimija joka esittelee ja edistää suomalaista kulttuuria, taidetta ja luovia aloja Ranskassa. Instituutin tuottaa omaa kulttuuriohjelmistoa, sekä toteuttaa monipuolisesti ”hors les murs” -tapahtumia yhteistyössä eri paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Vieraile sivustolla

Suomen Rooma instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Rooma instituutti järjestää opetusta ja tutkimusta ennen kaikkea antiikintutkimuksen eri aloilla. Tutkimusalat ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria; instituutti on erityisen tunnettu epigraafisista tutkimuksistaan. Lisäksi instituutti majoittaa stipendiaatteja, eri alojen tutkijoita ja myös taiteen eri alojen edustajia. Instituutti sijaitsee Suomen valtion vuonna 1950 ostamassa arvokkaassa Villa Lanten renessanssihuvilassa.

Vieraile sivustolla

Suomen Saksan-instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Saksan-instituutti neuvoo ja verkottaa eri toimijoita sekä tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolista ohjelmaa kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostuneille.

Vieraile sivustolla

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti (säätiö) on perustettu joulukuussa 1991. Instituutin tehtävänä on edistää suomalaisen kulttuurin ja taiteen tunnetuksi tekemistä sen eri muodoissa Tanskassa. Kaikki tapahtumat tuotetaan yhteistyössa tanskalaisten kulttuurialan ammattilaisten kanssa.

Vieraile sivustolla

Suomen Viron-instituutti Kulttuuri-instituutit

Suomen Viron-instituutin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää suomalais-virolaisia kulttuurisuhteita ja koulutusyhteistyötä, tiedottaa Suomesta sekä edistää Suomen ja Viron välisiä yhteyksiä yhteiskunta- ja elinkeinoelämän eri aloilla. Instituutin toiminnasta vastaa Suomen Viron-instituutin säätiö – Stiftelsen för Finlands institut i Estland. Säätiön perustajina oli 40 suomalaista korkeakoulua, järjestöä ja yritystä sekä opetusministeriö ja opetushallitus. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Vieraile sivustolla

Tukholman Suomi-instituutti Kulttuuri-instituutit

Tukholman Suomi-instituutin tavoitteena on tehdä suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa tunnetuksi Ruotsissa, tukea ruotsinsuomalaisen vähemmistön kieltä ja kulttuuria sekä syventää kahdenvälisiä yhteyksiä Suomen ja Ruotsin välillä. Instituutin ohjelmatoiminta sisältää suomen kielen kursseja, näyttelyitä ja konsertteja sekä seminaareja, kirjailijavierailuja ja luentoja kulttuurista, tieteestä ja politiikasta. Instituutin näyttelytilassa esitellään erityisesti nuorta nykytaidetta.

Vieraile sivustolla