Strategia

 

 

Framen strategian vuosille 2017–2020 voit lukea Issuusta.

Lataa Framen strategia (pdf)

Tehtävä

Framen tehtävä on edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä, kehittää sen toimintarakenteita ja vahvistaa sen vaikuttavuutta.

Päämäärä vuoteen 2020

Frame on vahvistanut kotimaisten taiteilijoiden ja nykytaiteen ammattilaisten kansainvälisiä toiminta- ja työskentelyedellytyksiä.

Frame on kehittänyt yhteistyössä nykytaiteen toimijoiden kanssa uusia toimintatapoja ja kansainvälistä toimintaa.

Frame on vahvistanut kotimaisen nykytaiteen asemaa ja rahoitusta.

Frame on arvostettu yhteyksien luoja kansainvälisellä nykytaiteen kentällä.

Arvot

Avoimuus

Näkemyksellisyys

Vuorovaikutus