Frame on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja näkyvyyttä, tukea kansainvälistä toimintaa sekä edistää kentän toimijoiden yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla. Frame toimii nykytaiteen tiedotuskeskuksena. Säätiön toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Henkilökunnan yhteystiedot ovat täällä.

Frame lukuina 2 012 Framen perustamisvuosi
Frame lukuina 5 työntekijää
Frame lukuina 670 000 opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus vuodelle 2016

frame organisaatiokaavio

Hallitus

Framen hallituksen nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö. Framen hallituksen jäsenet kolmevuotiskaudella 2015–2018 ovat:

Jan Kaila
hallituksen puheenjohtaja
kuvataiteen tohtori, kuvataiteilija

Hanna Maria Anttila
johtaja, AV-arkki

Jan Förster
johtaja, Taidehalli

Henna Paunu
kokoelmaintendentti, EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Anna-Kaisa Rastenberger
professori
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Jyrki Siukonen
kuvataiteilija

Tomas Träskman
koulutuspäälikkö
Ammattikorkeakoulu Arcada

Valtuuskunta

Framen valtuuskunta on neuvoa-antava elin, jossa toimii 13 jäsentä. He edustavat Framen perustajaorganisaatioita. Kolmivuotisella toimikaudella 2015–2018 jäsenet ovat:

puheenjohtaja:
Lauri Savisaari
Kulttuuri ja vapaa-aikajohtaja
Tampereen kaupunki

varapuheenjohtaja:
Satu-Minna Suorajärvi
Suomen taiteilijaseura

Päivi Liedes
Espoon kaupunki

Maija Tanninen-Mattila
johtaja, HAM Helsinki
Helsingin kaupunki

Timo Simanainen
museonjohtaja, Lahden kaupunginmuseo
Lahden kaupunki

Anna-Riikka Hirvonen
yleisötyönjohtaja, Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Oulun kaupunki

Olli Immonen
museopalvelujohtaja
Turun kaupunki

Kati Huovinmaa
intendentti, Vantaan taidemuseo
Vantaan kaupunki

Sabina Westerholm
toimitusjohtaja
Stiftelsen Pro Artibus

Johanna Kiivaskoski
graafikko
Suomen Taideakatemia

Lasse Saarinen
johtaja, Elokuvasäätiö
Suomen Taideyhdistys

Kalle Mustonen ja Maaria Märkälä
Suomen Taiteilijaseura