Coronavirus

På den här sidan hittar du information om våra bidrag, program och nyheter under detta undantagstillstånd.

Bidrag

Bidragsansökan

Ansökningstiden för projektbidrag har förlängts tills den 15 april 2020. Läs mer om bidragsansökningar på vår hemsida.

 

Bidragsmottagare

Coronaviruspandemin kommer att ha en inverkan många internationella projekt under år 2020. Vi är medvetna om att även de projekt och resor som Frame har beviljat bidrag för kommer att påverkas. Vi beviljar uppskov och ändringar för projekt och resor som blir inhiberade eller senareläggs. Vi beviljar vid behov också specialbidrag för projekt som redan fått vårt understöd, men som på grund av den rådande situationen inte kunnat slutföras som planerat.

För frågor om redan beviljade bidrag nås vi bäst genom bidragssystemet. Vänligen meddela oss omedelbart om förändringarna genom att logga in i bidragsstystemet och skicka oss ett meddelande där.

Vi förstår förändringarna orsakade av situationen och vi försöker behandla din begäran så fort som möjligt. Ifall ditt evenemang eller resa inhiberas ber vi dig också vara i kontakt med flygbolaget och reseförsäkringsbolaget.

 

Till redan beviljade bidrag kan följande ändringar göras:

  • Ifall tidpunkten för projektet ändras kan bidraget användas för samma projekt tills slutet av år 2020. Meddela oss om tidsförändringen.
  • Ifall projektet annulleras kan du anhålla om förändringar i användning av bidraget och föreslå ett liknande projekt. Anhåll om förändring.

Under coronaviruspandemin är det möjligt att det uppstår kostnader från annullerade flyg, logi, frakt, försäkringar eller installationer som flygbolag, researrangörer, försäkringsbolag eller någon annan liknande instans inte ersätter. I ett sådant fall kan Frame bevilja specialbidrag för att slutföra projektet senare under år 2020. Specialbidrag kan beviljas enbart upp till den summa som ursprungligen blev beviljad.

Program

Evenemang

Vi senarelägger våra inplanerade evenemang på grund av coronavirusepidemin. Bokpubliceringen i Berlin, Vidha Saumyas lästillfällen på Frames kontor samt Gästfrihetsövningar-evenemanget (Rehearsing Hospitalities) flyttas till en senare tidpunkt.

Vi planerar för alternativa sätt att fortsätta våra diskussioner och möten och berättar om dem på både våran hemsida och våra sociala mediekanaler.

Kontorets öppethållningstider

Tills vidare håller vi kontoret stängt. Personalen är anträffbar som vanligt under kontorstid både via e-post och telefon. Personalens kontaktuppgifter hittar du på våran hemsida, på kontakt-sidan.